Πίνακες πυκνωτών

Η εταιρεία μας κατασκευάζει κατά παραγγελία πίνακες πυκνωτών για την διόρθωση του συντελεστή ισχύος (συν φ).

Με την τοποθέτηση πίνακα πυκνωτών σε μια εγκατάσταση η οποία έχει χαμηλό συντελεστή ισχύος λόγο των επαγωγικών φορτίων που λειτουργούν σε αυτήν, πετυχαίνουμε να πλησιάσουμε το συν φ στην μονάδα. Πραγματοποιώντας το αυτό πετυχαίνουμε :

• Εξοικονόμηση ενέργειας

• Μείωση τιμολογίων ΔΕΗ

• Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού λόγω μειωμένης φθοράς του

• Χαμηλότερο κόστος συντήρησης

• Υψηλότερος συντελεστής ισχύος