Φωτοβολταϊκά

Η εταιρεία μας, έπειτα από 30 χρόνια παρουσίας στον χώρο της ηλεκτρολογίας, και έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς εκατοντάδες έργα, τόσο στον βιομηχανικό όσο και στον κτηριακό τομέα, με κατασκευές και εγκαταστάσεις ηλεκτρικών πινάκων και συστημάτων αυτοματισμού, τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείτε δυναμικά στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), με σημαντικά έργα στο ενεργητικό της, όπως φωτοβολταϊκά πάρκα 30KW, 100KW, 500KW.

Μετά από την πολυετή συνεργασία μας με τους μεγαλύτερους οίκους ηλεκτρολογικού υλικού παγκοσμίως, είμαστε σε θέση να κατασκευάσουμε τους απαραίτητους ηλεκτρικούς πίνακες για την λειτουργία των φωτοβολταϊκών πάρκων.