Λατομικά Συγκροτήματα

Η εταιρεία μας έχοντας κατασκευάσει τα πιο σύγχρονα λατομεία σε όλη την Ελλάδα και έχοντας ανταπεξέλθει σε αρκετά δύσκολες συνθήκες οι οποίες συναντώνται σε λατομικά συγκροτήματα, είναι σε θέση να δίνει λύσεις σε οποιαδήποτε περίπτωση της παρουσιαστεί.

Η διαδικασία που ακολουθούμε κατά την κατασκευή του λατομείου είναι :

• Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη.

• Μελέτη και σχεδίαση κυκλωμάτων ισχύος και αυτοματισμού των μηχανημάτων σε EPLAN.

• Μελέτη του χώρου εγκατάστασης του πίνακα και του Μ/Σ μέσης τάσης καθώς και του πίνακα χαμηλής τάσης.

• Κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων και κονσόλας χειρισμού και ελέγχου.

• Σύστημα συγκράτησης μικροδιακοπών Δ.Ε.Η. από βύθιση τάσεως ή πτώση κεραυνών.

• Σχεδίαση και κατασκευή μιμικού διαγράμματος.

• Ανάπτυξη προγράμματος PLC για την λειτουργία των αυτοματισμών της εγκατάστασης καθώς και ανάπτυξη προγράμματος SCADA, εάν αυτό ζητηθεί.

•Ηλεκτρολογική εγκατάσταση και σύνδεση υποσταθμού, πινάκων , κονσόλας χειρισμών και ηλεκτροκινητήρων.

• Εκκίνηση λειτουργίας λατομικού συγκροτήματος και τελικές ρυθμίσεις.