Επίτοιχοι ηλεκτρικοί πίνακες

Οι επίτοιχοι ηλεκτρικοί πίνακες (εξωτερικά ερμάρια) είναι κατασκευασμένοι από χαλυβδοέλασμα DCP πάχους 1,25mm – 2mm, είναι βαμμένοι με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας RAL7032 και αποτελούνται από το κιβώτιο , την πόρτα , την πλάκα στήριξης υλικών και την μετωπική πλάκα εάν απαιτείτε. Ο βαθμός στεγανότητάς τους μπορεί να φτάσει και ως IP65 ανάλογα με τον χώρο τοποθέτησής τους.

Ο τρόπος στήριξης των υλικών τους γίνετε ή σε υπερυψωμένες ράγες ή σε ράγες εφαπτόμενες στην πλάκα στήριξης υλικών ανάλογα με την περίσταση του εκάστοτε πίνακα. Η καλωδίωση τους γίνετε από άριστα εξειδικευμένο προσωπικό πληρώντας όλες τις προδιαγραφές κατά IEC439-1.

Η εσωτερική διάταξη των υλικών που περιέχουν βάση ηλεκτρολογικών σχεδίων γίνετε με τρόπο τέτοιο ώστε να διευκολύνεται ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης στην τοποθέτηση των παροχών του και συνυπολογίζοντας τουλάχιστον 20% εφεδρικό χώρο.

Υπάρχει δυνατότητα κατασκευής τους σε οποιαδήποτε διάσταση απαιτεί ο χώρος που θα τοποθετηθούν συνυπολογίζοντας την εργονομική διάταξη των υλικών τους.