Πεδία Χαμηλής Τάσης

Τα πεδία χαμηλής τάσης μπορεί να είναι σταθερά διαφόρων διαστάσεων ή συναρμολογούμενα με δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης τους, η δε τοποθέτηση τους είναι επιδαπέδια.

Κατασκευάζονται από διαμορφωμένο χαλυβδοέλασμα DCP πάχους 1,5 - 2mm και η βαφή τους γίνεται με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας, απόχρωσης RAL7032.

Οι συναρμολογούμενοι πίνακες είναι επισκέψιμοι από εμπρός με μεταλλική πόρτα και δυνατότητα τοποθέτησης κλειδαριάς , ενώ πίσω διαθέτουν αφαιρούμενη πλάτη ή μεταλλική πόρτα. Στην περίπτωση των σταθερών πινάκων η επισκεψιμότητα γίνεται μόνο από εμπρός.

Η τοποθέτηση και διάταξη των υλικών που περιέχουν οι πίνακες χαμηλής τάσης γίνεται βάση ηλεκτρολογικών σχεδίων από ειδικευμένους τεχνικούς με τρόπο τέτοιο ώστε να εξασφαλίζετε εργονομία, ευρυχωρία, ασφάλεια και άνεση στον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη κατά την τοποθέτηση των παροχών του.